Frontlijn is lid van brancheorganisatie VMRG.

VMRG-gevelbouwers werken conform de VMRG-Kwaliteitseisen en Adviezen® en zijn in het bezit van het VMRG-Keurmerk®. Zij krijgen dit Keurmerk niet zomaar. De VMRG-gevelbouwers worden gekeurd om vast te stellen of ze voldoen aan de hoge VMRG-normen. De keuringen worden verricht door een onafhankelijke instelling die onder toezicht staat van de Raad voor de Accreditatie.

De aan de keuringen verbonden normen zijn terug te vinden in de VMRG-Kwaliteitseisen en Adviezen®. Natuurlijk voldoen de metalen kozijnen, ramen, deuren, serres en vliesgevels aan de eisen gesteld in het Bouwbesluit. Maar de VMRG-gevelbouwers leggen zich een aantal aanvullende en belangrijke extra eisen op. Hiermee zorgt de VMRG voor optimale kwaliteitsbevordering in de markt van de gevelbouw. De actualiteit van de normen wordt verzekerd doordat de VMRG-Kwaliteitseisen en Adviezen®worden aangepast aan de ontwikkelingen in de techniek en aan eventuele wijzigingen in de regelgeving.

Alle metalen inbraakwerende gevelelementen, geleverd onder het VMRG-Keurmerk®, voldoen automatisch aan de eisen van het Politie Keurmerk Veilig Wonen en worden door het CCV (Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid) als zodanig erkend.

VMRG-Kwaliteitseisen en Adviezen® 2015, Gedeponeerd ter Griffie van de Rechtbank te Utrecht op 26 september 2014/aktenummer 183/2014

Frontlijn VMRG Keurmerk 2023

Frontlijn Komo Kwaliteitsverklaring SKG.0343.3086.06.NL

Normen

Soort Nummer Jaartal Omschrijving
ETAG 002 1998, 2002 Structural Sealant Glazing Systems (Structureel verlijmde beglazingssystemen), deel 1 t/m 3
ANSI-H 35.1 2009 American National Standard Alloy & Temper Designation Systems for Aluminum (aanduiding aluminium legeringen en hardingstoestanden)
BPR 89/106/EEG 2011 CE-markering van bouwproducten
ISO 105 B02 2013 Textiel – Beproeving van de kleurechtheid – Deel B02: Kleurechtheid bij kunstlicht: Proef met xenonbooglamp
ISO 105 B04 1994 Textiel – Beproeving van de kleurechtheid – Deel B04: Kleurechtheid tegen weersinvloeden: Beproeving met xenonbooglamp
ISO 139 2005 Textiel – Standaardatmosferen voor het conditioneren en de beproeving
NEN-EN 179 2008 Hang- en sluitwerk – Sluitingen voor nooduitgangen met een deurkruk of een drukplaat, voor gebruik bij vluchtroutes – Eisen en beproevingsmethoden
ASTM-C 207-06 2011 Standardspecification for hydrated lime for masonry purposes (samenstelling cementmortel)
NEN 270 1969 Draairichting van deuren, ramen en luiken
NEN-EN 356 1999 Glas in gebouwen – Beveiligingsbeglazing – Beproeving en classificatie van de weerstand tegen manuele aanval
NEN-EN 485 1994 t/m 2008
+A1:2009
Aluminium en aluminiumlegeringen – Plaat en band deel 1 t/m 4
NEN-EN 573 1994 t/m 2009 Aluminium en aluminiumlegeringen deel 1, 2, 3 & 5
NEN-EN 755-2 2008 Aluminium en aluminiumlegeringen – Deel 2: Mechanische eigenschappen
NEN-EN 755-9 2008 Aluminium en aluminiumlegeringen – Deel 9: Profielen, toleranties op afmetingen en vorm
NEN 1006 2011 (incl A3) Algemene voorschriften voor leidingwaterinstallaties (AVWI-2002)
NEN 1010 2007 +A1:2011
+C1:2011
Veiligheidsbepalingen voor laagspanningsinstallaties
NEN-EN 1026 2000 Ramen en Deuren – Luchtdoorlatendheid – Beproevingsmethode
NEN-EN 1027 2000 Ramen en Deuren – Waterdichtheid – Beproevingsmethode
NEN 1068 2001 +A5:2008 Thermische isolatie van gebouwen
NEN 1087 2001 Ventilatie van gebouwen – Bepalingsmethoden voor nieuwbouw
NEN-EN 1125 2008 Hang- en sluitwerk – Panieksluitingen voor vluchtdeuren met een horizontale
bedieningsstang voor het gebruik bij vluchtroutes – Eisen en beproevingsmethoden
NEN-EN 1154 1997 +A1:2003
+C1:2006
Hang- en sluitwerk – Deurdrangers – Eisen en beproevingsmethoden
NEN-EN 1155 1997 +A1:2003
+C1:2006
Hang- en sluitwerk – Elektrische open-standhouders voor draaideuren – Eisen en beproevingsmethoden
NEN-EN 1279 2002-2005+C1:
2006+A2:2010
Glas voor gebouwen – Isolerend glas, deel 1 t/m 6
NEN 1301 1989 Vlakglas voor gebouwen – Termen en definities van vlakglas
NEN 1303 1988 Vlakglas voor gebouwen – Bewerkingen van de zijkanten van vlakglas en randen en randen van gaten in vlakglas
NEN-EN-ISO 1421 1998 Met rubber of kunststof beklede weefsels – Bepaling van de treksterkte en de verlenging bij breuk
NEN-EN-ISO 1461 2009 Door thermisch verzinken aangebrachte deklagen op ijzeren en stalen voorwerpen – Specificaties en beproevingsmethoden
NEN-EN 1773 1997 Textiel – Weefsels – Bepaling van de breedte en de lengte
NEN 1775 1991 +A1:1997 Bepaling van de bijdrage tot brandvoortplanting van vloeren
NEN-EN 1932 2013 Zonneschermen en luiken – Weerstand tegen windbelastingen – Beproevingsmethode
NEN-EN 1990 2011 (incl A1,A1/C2 en NB) Eurocode – Grondslagen van het constructief ontwerp
NEN-EN 1991-1-1 2011 (incl C1 en NB) Eurocode 1: Belastingen op constructies – Deel 1-1: Algemene belastingen – Volumieke gewichten, eigengewicht en opgelegde belastingen voor gebouwen
NEN-EN 1991-1-2 2011 (incl C1 en NB) Eurocode 1: Belastingen op constructies – Deel 1-2: Algemene belastingen – Belasting bij brand
NEN-EN 1991-1-3 2011 (incl C1 en NB) Eurocode 1: Belastingen op constructies – Deel 1-3: Algemene belastingen – Sneeuwbelasting
NEN-EN 1991-1-4 2011 (incl A1, C2 en NB) Eurocode 1: Belastingen op constructies – Deel 1-4: Algemene belastingen – Windbelasting
NEN-EN 1991-1-5 2011 (incl C1) Eurocode 1: Belastingen op constructies – Deel 1-5: Algemene belastingen – Thermische belasting
NEN-EN 1991-1-7 2011 (incl C1 en NB) Eurocode 1: Belastingen op constructies – Deel 1-2: Algemene belastingen – Buitengewone belastingen: stootbelastingen en ontploffingen
NEN-EN 1991-3 2006 +NB:2012 Eurocode 1: Belastingen op constructies – Deel 3: Belastingen veroorzaakt door kranen en machines
NEN-EN 1992-1-2 2011 (incl C1 en NB) Eurocode 2: Ontwerp en berekening van betonconstructies – Deel 1-2: Algemene regels – Ontwerp en berekening van constructies bij brand
NEN-EN 1993-1-1 2011 (incl C2 en NB) Eurocode 3: Ontwerp en berekening van staalconstructies – Deel 1-1: Algemene regels en regels voor gebouwen
NEN-EN 1993-1-2 2011 (incl C2)+NB:2007 Eurocode 3: Ontwerp en berekening van staalconstructies – Deel 1-2: Algemene regels – Ontwerp en berekening van constructies bij brand
NEN-EN 1999-1-1 2011 (incl A1 en NB) Eurocode 9: Ontwerp en berekening van aluminiunconstructies – Deel 1-1: Algemene regels
NEN-ISO 2076 2001 Textiel – Chemische vezels – Soortnamen
NEN-EN-ISO 2286-1 1998 Met rubber of kunststof bedekte weefsels – Bepaling van de rolkarakteristieken – Deel 1: Methoden voor de bepaling van lengte, breedte en nettomassa
NEN-EN-ISO 2409 2007 Verven en vernissen – Ruitjesproef
NEN 2608 2011 +C:2012 Vlakglas voor gebouwen – Eisen en bepalingsmethoden
NEN 2767-1 2011 Conditiemeting – Deel 1: Methodiek
NEN 2778 1991 +A4:2011 Vochtwering in gebouwen – Bepalingsmethoden
ASTM-D 2794-93 2010 Standard test method for resistance of organic coatings to the effects of rapid deformation (impact) (Slagvastheid bepaling)
NEN-EN-ISO 2815 2003 Verven en vernissen – Bepaling van de weerstand tegen indringen volgens Buchholz
 ISO 2859 1985 t/m 2005 + Cor1:2001 +Amd1:2011 Sampling procedures for inspection by attributes – Deel 1 t/m 5
NEN 3011 2004 +C1:2007 Veiligheidskleuren en -tekens in de werkomgeving en in de openbare ruimte
NEN 3215 2011 Gebouwriolering en buitenriolering binnen de perceelgrenzen – Bepalingsmethode voor de afvoercapacitiet, water- en luchtdichtheid en afstand van dakuitmondingen
STM-D 3260 2011 Standard testmethod for acid and mortal resistance of factory-applied clear coatings on extruded aluminium products (cementtest)
NEN-ISO 3270 2001  Verven en vernissen en hun grondstoffen – Temperatuur en vochtigheid tijdens conditioneren en beproeven
NEN 3413 1994 Schuimbanden – Eisen en beproevingsmethoden
NEN 3569 2011 Vlakglas voor gebouwen – Risicobeperking van lichamelijk letsel door brekend en vallend glas
NEN 3576 2009 Beglazing van kozijnen, ramen en deuren – Functionele eisen
NPR 3577 2011 Beglazen van gebouwen
NEN 3660 1988 Gevelvullingen – Luchtdoorlatendheid, stijfheid en sterkte – Beproevingsmethoden
NEN 3661 1988 Gevelvullingen – Luchtdoorlatendheid, waterdichtheid, stijfheid en sterkte – Eisen
NEN-ISO 3934 2011 Gevulcaniseerde en thermoplastische rubber – Voorgevormde pakkingen gebruikt in gebouwen – Classificatie, specificaties en beproevingsmethoden
NEN-EN-ISO 4287 2007+A1:2009 Geometrische productspecificaties (GPS) Oppervlakgesteldheid: Profielmethode – Termen, definities en parameters voor de oppervlakgesteldheid
DIN 4768 1990 Ermittlung der Rauheitskengrössen Ra, Rz, Rmax mit elektrischen Tastschnittgeräten
NEN 5087 2007 Inbraakveiligheid van woningen – Bereikbaarheid van dak- en gevelelementen: deuren, ramen en kozijnen
NEN 5089 2009 Inbraakveiligheid van gebouwen – Inbraakwerend hang- en sluitwerk –
Classificatie, eisen en beproevingsmethoden
NEN 5096 2007 +C2:2011 Inbraakwerendheid – Dak- of gevelelementen met deuren, ramen, luiken en vaste vullingen – Eisen, classificatie en beproevingsmethoden
NEN 5254 2003 Het industrieel aanbrengen van organische deklagen op thermisch verzinkte of gesherardiseerde producten (duplex-systeem)
NEN 5335 1970 Verf – Bepaling van de stootvastheid door middel van vallende moeren
NEN-ISO 5892 2011 Gevelprofielen van rubber – Materialen voor voorgevormd vast gevulcaniseerd constructief rubber – Specificatie
NEN 6063 2008 Bepaling van het brandgevaarlijk zijn van daken
NEN 6064 1991 +A2:2001 Bepaling van de onbrandbaarheid van bouwmaterialen
NEN 6065 1991 +A1:1997 Bepaling van de bijdrage tot brandvoortplanting van bouwmateriaal (combinaties)
NEN 6066 1991 +A1:1997 Bepaling van de rookproduktie bij brand van bouwmateriaal (combinaties)
NEN 6068 2008 +C1:2011 Bepaling van de weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag tussen ruimten
NEN 6069 2011 Beproeving en klassering van de brandwerendheid van bouwdelen en bouwproducten
NEN 6075 2012 Bepaling van de weerstand tegen rookdoorgang tussen ruimten
NEN 7120 2012 Energieprestatie van gebouwen – Bepalingsmethode
NEN-EN-ISO 8289 2001 Email – Het vaststellen en localiseren van defecten in geëmailleerde producten door een laagspanningsproef
NTA 8493 2007 Kleine aan het net gekoppelde fotovoltaïsche systemen
NEN-EN-ISO 8501 2001 t/m 2007 Voorbehandeling van staal voor het aanbrengen van verven en aanverwante producten deel 1 t/m 4
NEN-EN-ISO 9227 2012 Corrosie beproeving in kunstmatige omgevingen – Zoutsproeibeproeving
NEN-EN-ISO 10025-1 2004 Warmgewalste producten van constructiestaal – Deel 1: Algemene technische leveringsvoorwaarden
NEN-EN-ISO 10077-1 2006 +C1:2009 Thermische eigenschappen van ramen, deuren en luiken – Berekening van de warmtedoorgangscoëfficiënt – Deel 1: Algemeen
NEN-EN-ISO 10140 2010 +A1:2012 Akoestiek-Laboratoriummeting van geluidsisolatie van bouwelementen –
deel 1 t/m 5
NEN-EN-ISO 11341 2004 Verven en vernissen – Kunstmatige verwering en blootstelling aan kunstmatige straling – Blootstelling aan gefilterde xenonboogstraling
NEN-EN-ISO 11600 2003 +A1:2011 Bouwconstructies – Afdichtingsproducten – Classificatie en eisen voor afdichtingen
NEN 11727 1995 foto-elektrische systemen – Kenmerken van het gebruiksinterface
NEN-EN 12020-2 2008 Aluminium en aluminiumlegeringen – Deel 2 Toleranties op afmetingen en vorm
NEN-EN 12046-1 2003 Bedieningskrachten – Beproevingsmethode – Deel 1: Ramen
NEN-EN 12046-2 2000 Bedieningskrachten – Beproevingsmethode – Deel 2: Deuren
NEN-EN 12127 1997 Textiel – Weefsels – Bepaling van de massa per eenheid van oppervlakte met gebruik van kleine monsters
NEN-EN 12152 2002 Vliesgevels – Luchtdoorlatendheid – Prestatie-eisen en classificatie
NEN-EN 12153 2000 Vliesgevels – Luchtdoorlatendheid – Beproevingsmethode
NEN-EN 12154 1999 Vliesgevels – Waterdichtheid- Prestatie-eisen en classificatie
NEN-EN 12155 2000 Vliesgevels – Waterdichtheid – Laboratoriumbeproeving onder statische druk
NEN-EN 12207 1999 Ramen en deuren – Luchtdoorlatendheid – Classificatie
NEN-EN 12208 1999 Ramen en deuren – Waterdichtheid – Classificatie
NEN-EN 12211 2000 Ramen en deuren – Weerstand tegen windbelasting – Beproevingsmethode
NEN-EN 12217 2004 Deuren – Bedieningskrachten – Eisen en classificatie
NEN-EN 12354-3 2000 Geluidwering in gebouwen – Berekening van de akoestische eigenschappen van gebouwen met de eigenschappen van bouwelementen – Deel 3: Luchtgeluidisolatie tegen geluiden van buitenaf
NEN-EN 12600 2003 Glas voor gebouwen – Slingerproef – Stootbelastingproef en classificatie voor vlakglas
NEN-EN 12758 2011 Glas voor gebouwen – Beglazing en luchtgeluidisolatie – Product beschrijvingen en bepaling van eigenschappen
NEN-EN 12975-1  2006 +A1:2010 Thermische zonne-energiesytemen en componenten – Zonne-collectoren – Deel 1: Algemene eisen
NEN-EN 12975-2 2006 Thermische zonne-energiesytemen en componenten – Zonne-collectoren – Deel 2:
Beproevingsmethoden
NEN-EN 12976-1 2006 Thermische zonne-energiesytemen en componenten – Fabrieksmatig geproduceerde systemen – Deel 1: Algemene eisen
NEN-EN 12976-2 2006 Thermische zonne-energiesytemen en componenten – Fabrieksmatig geproduceerde systemen – Deel 2: Beproevingsmethoden
NEN-EN 13115 2001 Ramen – Classificatie van mechanische eigenschappen – Verticale belasting, torsie en bedieningskrachten
NEN-EN 13363-1 2008 Zonwerende voorzieningen gecombineerd met beglazing – Berekening van zon- en lichtdoorlatendheid – Deel 1: Vereenvoudigde methode
NEN-EN 13363-2 2006 Zonwerende voorzieningen gecombineerd met beglazing – Berekening van totale zonne-energiedoorlatendheid en lichtdoorlatendheid – Deel 2: Gedetailleerde berekeningsmethode
NEN-EN 13501-1 2007+A1:2009 Brandclassificatie van bouwproducten en bouwdelen – Deel 1: Classificatie op grond van resultaten van beproeving van het brandgedrag
NEN-EN 13561 2008 Zonneschermen – Prestatie-eisen inclusief veiligheid
NEN-EN-ISO  13631  2012 Thermische eigenschappen van vliesgevels – Berekening van de warmtegeleiding
NEN-EN 13659 2008 Luiken – Prestatie-eisen inclusief veiligheid
NEN-EN  13830  2003 Vliesgevels – Productnorm
NEN-EN-ISO 13934-1 1999 Textiel – Trekeigenschappen van weefsels – Deel 1: Bepaling van de maximale trekkracht en de rek bij de maximale kracht met gebruik van de stripmethode
NEN-EN-ISO 13937-4 2000 Textiel – Scheureigenschappen van weefsels – Deel 4: Bepaling van de scheurkracht met tongvormige proefstukken (Dubbele scheurproef)
NEN-EN  14024  2004 Metalen profielen met thermische onderbreking – Mechanische prestaties – Eisen, toetsen en beproevingen voor beoordeling
NEN-EN  14179-1  2005 Glas voor gebouwen – Heat soaked thermisch gehard natronkalk-veiligheidsglas -Deel 1: Definitie en beschrijving
NEN-EN 14202 2004 Zonneschermen en luiken – Geschiktheid voor het gebruik van kokervormige en blokvormige motorisering – Eisen en beproevingsmethodes
NEN-EN 14351-1  2006+A1:2010 Ramen en deuren – Productnorm,  prestatie-eisen – Deel 1: Ramen en deuren zonder brand- en rookwerende eigenschappen
NEN-EN 14500 2008 Zonneschermen en luiken – Thermisch en visueel comfort – Beproeving- en berekeningsmethoden
NEN-EN 14501 2005 Zonneschermen en luiken – Thermisch en visueel comfort – Prestatiekenmerken en classificatie
NEN-EN 14608  2004 Ramen – Bepaling van de weerstand van sterkte
Ontw NEN-EN 16034 2010 Voetgangersdeuren, industriële, commerciële, garagedeuren en ramen – Productnorm, prestatie-eisen – Eisen ten behoeve van weerstand tegen brand en/of rookcontrole
NEN-EN-IEC 61215 2005 Kristallijn silicium fotovoltaïsche modules voor aardse toepassingen – Ontwerpclassificatie en typegoedkeuring
NEN-EN-IEC 61646 2008 Dunne-film fotovoltaïsche (PV) modulen voor aardse toepassingen – Ontwerpkwalificatie en typegoedkeuring
NEN-EN-IEC 61730-1 2007 +A1:2012 Veiligheidskwalificatie van fotovoltaïsche (PV) modules – Deel 1: Eisen voor constructie
NEN-EN-IEC 62109-1 2010 Veiligheid van vermogensomzetters gebruikt in foto elektrische vermogenssystemen – Deel 1: Algemene eisen
NPR-IEC/TS 62257-1 2003 Aanbevelingen voor duurzame energie en hybride systemen voor electriciteitsvoorziening in buitengebieden – Deel 1: Algemene introductie voor
gedecentraliseerde elektriciteitsnetten
NPR-IEC/TS 62257-7-1 2010 Aanbevelingen voor duurzame energie en hybride systemen voor electriciteitsvoorziening in buitengebieden – Deel 7-1: Generatoren – Fotovoltaïsche generatoren
NEN-EN-IEC 62305 2011 – 2012 Bliksembeveiliging deel 1 t/m 4

VMRG-Kwaliteitseisen en Adviezen® 2015, Gedeponeerd ter Griffie van de Rechtbank te Utrecht op 26 september 2014/aktenummer 183/2014