VMRG Kwaliteitseisen en Adviezen 2015

VMRG Kwaliteitseisen en Adviezen 2015

Vanaf 1 oktober 2014 staan de VMRG Kwaliteitseisen en Adviezen 2015 op de website.

De VMRG Kwaliteitseisen en Adviezen 2015 gaan in op 1 januari 2015. De markt moet zich drie maanden kunnen voorbereiden op dit nieuwe document, vandaar dat het kwaliteitsdocument per 1 oktober 2014 beschikbaar is.

In de Kwaliteitseisen zijn enkele wijzigingen gedaan aan de delen Aluminium en Staal. Deze betreffen enerzijds wijzigingen wegens veranderingen in wettelijke voorschriften (normen en bouwbesluit), en anderzijds wijzigingen van redactionele aard. De meest omvattende wijzigingen van wettelijke aard betreft dit jaar de onderwerpen luchtdoorlatendheid, inbraakwerendheid en milieuaspecten. Waar het gaat om redactionele wijzigingen is de grootste wijziging te zien in het hoofdstuk over Technisch en Esthetisch onderhoud, wat voorheen Reiniging en Onderhoud was.

Aan het deel Zonwering is voor de versie van 2015 geen wijziging gedaan. Naast de wijzigingen is in 2015 ook een toevoeging gedaan van het deel over Niet-Zelfdragende Panelen. Zonwering en Panelen zijn nu te vinden onder de tab Toelevering. Het streven is om halverwege 2015 nog een toevoeging van Zelfdragende Panelen en een toevoeging van Composiet door te voeren.

Lees hier alle informatie over Frontlijn en de VMRG