Politiekeurmerk Veilig Wonen 2015

Politiekeurmerk Veilig Wonen 2015

Vanaf 1 januari 2015 gelden de nieuwe handboeken Politiekeurmerk Veilig Wonen 2015

Alle metalen inbraakwerende gevelelementen, geleverd onder het VMRG-Keurmerk®, voldoen automatisch aan de eisen van het Politie Keurmerk Veilig Wonen en worden door het CCV (Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid) als zodanig erkend.

Handboek Politiekeurmerk Veilig Wonen 2015 Nieuwbouw
Handboek Politiekeurmerk Veilig Wonen 2015 Bestaande bouw

Totstandkoming

Elke drie jaar toetst het CCV de eisen en aanbevelingen van het Politiekeurmerk aan de huidige ontwikkelingen zoals nieuwe werkwijzen van de (gelegenheids)inbreker, de zogenaamde modus operandi. De handboeken zijn tot stand gekomen in een intensieve samenwerking met onder andere afnemers, leveranciers, verlichtingsbranche, PKVW-adviseurs en stedenbouwkundigen.

Eisen

Om het Politiekeurmerk Veilig Wonen te behalen, is het noodzakelijk om per certificaat aan alle eisen te voldoen. In de handboeken wordt elke eis gespecificeerd (‘wat’), en wordt omschreven welke mogelijkheden er zijn om aan de eis te voldoen (‘hoe’). Daarna volgt een toelichting.

Beveiligingsrichtlijn en de Productenlijst

Een aantal eisen uit de handboeken van het Politiekeurmerk gaat over het toepassen van de juiste beveiligingsproducten, zoals het hang- en sluitwerk. Het PKVW test de producten niet zelf, maar de Stichting Kwaliteit Gevelbouw (SKG) doet dat wel en geeft een bepaald product, door middel van certificatie, één, twee of drie sterren.