VMRG Kwaliteitseisen en Adviezen 2015

VMRG Kwaliteitseisen en Adviezen 2016

De VMRG-Kwaliteitseisen en Adviezen® 2016 voor de metalen gevelbranche zijn gepubliceerd op de website www.vmrgkwaliteitseisen.nl. De eisen zijn per 1 januari 2016 van kracht, maar kunnen in onderling overleg eerder van toepassing verklaard worden.  Deze website is voor iedereen vrij en gratis toegankelijk.

Een kwaliteitsgevel begint bij een juiste omschrijving in het bestek. Dit betekent dat in het bestek niet alleen een verwijzing moet staan naar de VMRG- Kwaliteitseisen en Adviezen, maar ook als eis gesteld moet worden dat het project uitgevoerd wordt door een gevelbouwbedrijf met een geldig VMRG-keurmerk certificaat. Alleen deze bedrijven worden namelijk regelmatig zowel in de fabriek als op de bouwplaats gecontroleerd of zij inderdaad conform de VMRG-Kwaliteitseisen leveren. Voor architecten en investeerders biedt het VMRG-Keurmerk certificaat garantie voor een kwaliteitsgevel en -gevelelementen.

De belangrijkste wijziging ten opzichte van 2015 is het hoofdstuk over glas. Dit is aangepast aan de nieuwe norm NEN 2608:2014. Verder is het gedeelte over Panelen aangevuld met specifieke eisen en is de normenlijst weer helemaal up-to-date. Naast Aluminium en Staal maken Zonwering en Panelen deel uit van de Kwaliteitseisen. Bedrijven in deze branches die gegarandeerd leveren volgens de VMRG-Kwaliteitseisen beschikken over een geldig VMRG Panelen respectievelijk een VMRG Zonwering certificaat.

VMRG Kwaliteitseisen en Adviezen 2016